กลับหน้าหลัก รพ.สิงห์บุรี   กลับหน้าแรก
เข้าบริหารจัดการระบบ
 
Username
Password
 
ดาวน์โหลด
 
 
ระบบบริหารจัดการรพ.สต.
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์  
 
หัวข้อข่าว
โครงการ "คลายทุกข์ รพ.สิงห์บุรี"

ชมรมจริยธรรม รพ.สิงห์บุรี ขอเชิญชวน เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ และผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการ "คลายทุกข์ รพ.สิงห์บุรี" จัดโครงการจำนวน 6 รุ่น ๆ ละ 100 คน เริ่มเวลา 14.00 - 16.00 น.

รุ่นที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมพิกุลทอง

รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี

รุ่นที่ 3 วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2556 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี

รุ่นที่ 4 วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2556 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี

รุ่นที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี

รุ่นที่ 6 วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อแพ 80 ปี

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวค่ะ!

ย้อนกลับ
 
ออกแบบและพัฒนาโดย..อมรรัตน์ (นวก.คอมพิวเตอร์) Copyright 2013
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี