Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 22 กันยายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.205.93.2
 
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐.-บาท     
  ประกาศแผนจัดซื้อกล้องส่องลำไส้ใหญ่แบบคมชัดสูง จำนวน 1 ชุด     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง     
  ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กชนิดความถี่และชนิดควบคุมแรงดันสำหรับเด็กแรกเกิด จำนวน 1 ชุด     
  ประกาศแผนจัดซื้อ SODIUM HYALURONATE 16 MG/ML,0.8 ML จำนวน 860 amp     
  ประกาศแผนจัดซื้อเลนส์ แก้วตาเทียมนิ่มสีใส ค่าคงที่ของเลนส์ 118.0 ชนิดพับได้ จำนวน 396 อัน     
  ประกาศแผนจัดซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack     
  ประกาศแผนจัดซื้ออุปกรณ์ปกป้องระบบทางเดินหายใจชนิดหน้ากากสำหรับป้องกันเชื้อวัณโรค จำนวน 504 pack     
  ประกาศแผนจัดซื้อแผ่นสำหรับตรวจสอบการฆ่าเชื้อแบบ autoclave โดยเป็นการตรวจสอบทางเคมีภายใน เพื่อใช้ในการตรวจสอบพารามิเตอร์ที่มีผลต่อการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยไอน้ำ (steam sterilization) ภายในแต่ละหีบห่อ จำนวน 292 pack     
  ประกาศแผนจัดจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน จำนวน ๑ งาน     
  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) ครั้งที่ 2     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา Tamsulosin hcl 0.4 mg จำนวน 148,800 เม็ด     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล.7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ     
  ประกาศแผนจัดซื้อ 30% Soluble Insulin + 70% Isophane 3 ml (penfill) จำนวน 19,300 vial     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา Rivastigmine trarnsdermal patch 10 จำนวน 12,210 แผ่น     
  คำสั่งมอบอำนาจจัดซื้อจัดจ้าง     
  คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยพัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่     
  แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลปี 2562     
  แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดเครื่องมือสำหรับเจาะ คว้าน และตัดกระดูกขนาดเล็ก     
  ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำอัตโนมัติ     
  ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ปีงบประมาณ 2563     
  ประกาศแผนจัดซื้อยา ปีงบประมาณ 2563     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปี ๒๕๖๓     
  ประกาศแผนจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง     
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ้างปรับปรุงพื้นทั้งหมดเคลือบด้วย Epoxy หอผู้ป่วยพิเศษ 5-8     
  ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างยา Manidipine tab 20 mg     
ประกาศแผนจัดซื้อ-จัดจ้างทั้งหมด [ 104 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 4 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)