Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.232.51.240
 
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ตารางแสดงวงเงินงานก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
  ราคากลางก่อสร้างอาคารจอดรถ 7 ชั้น (ส่วนที่เหลือ)     
  ประกาศราคากลางถุงมือตรวจโรคชนิดมีแป้ง ใช้ครั้งเดียวทิ้ง จำนวน 8,768 pack     
  ราคากลางเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ พร้อมตู้คอนโทรล     
  ประกาศราคากลางงานปรับปรุงหลังคาอาคารควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย     
  ประกาศราคากลาง งานจ้างบำรุงรักษาลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ขนของ จำนวน 14 ตัว     
  ประกาศราคากลางวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 21 รายการ     
  ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ราคากลางงานจ้างเปลี่ยน block hepa filter และเปลี่ยน filter จำนวน ๕ ห้อง     
  ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการกำจัดขยะติดเชื้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศราคากลางออกซิเจนเหลว จำนวนไม่เกิน ๒๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร     
  ราคากลางประกวดราคาหมึกคอมพิวเตอร์ ปี 2563     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำความสะอาด ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจเอกซเรย์ (CT)     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (Out Lab) จำนวน 327 รายการ     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (ตรวจชิ้นเนื้อ) จำนวน 333 รายการ     
  ประกาศราคากลางเช่าระบบ PACS     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ราคากลางเครื่องปรับอากาศ จำนวน 28 เครื่อง     
  ประกาศราคากลางจ้างติดตั้งชุดควบคุมการจ่ายออกซิเจนไปป์ไลน์ ฯ จำนวน 2 ชุด ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี ราคากลาง 390,000 บาท     
  ประกาศราคากลางชุดให้สารน้ำ (IV.set) จำนวน 93,750 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศราคากลางซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายระบบปิด (clave with extension) จำนวน 20,320 set ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศราคากลางยา Manidipine tab 20 mg จำนวน 386,500 เม็ด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     
  ประกาศราคากลาง Sodium chloride 0.9% 5 ml จำนวน 187,800 ขวด     
  ราคากลางตารางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงพื้นทั้งหมดเคลือบด้วย Epoxy หอผู้ป่วยพิเศษ 5-8 (ยกเว้นห้องซักล้าง)     
  ตารางแสดงวงเงินจ้างปรับปรุงพื้นทั้งหมดเคลือบด้วย Epoxy หอผู้ป่วยพิเศษ 5-8 (ยกเว้นห้องซักล้าง)     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับาจัดสรรและราคากลางวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก)     
  ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทำฟันเทียมและครอบฟัน     
  ประกาศราคากลางยา Tamsulsin hcl 0.4 mg tab จำนวน 104,100 tab     
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณก่อสร้างอาคารจอดรถ เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้นฯ (ส่วนที่เหลือ)     
ประกาศราคากลางพัสดุทั้งหมด [ 180 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 6 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)