Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 25 ตุลาคม 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.232.51.240
 
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นหมอนวดแผนไทย (แบบแบ่งเปอร์เซ็นต์)     
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์)     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ ตำแหน่งพนักงานบริการ ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (กลุ่มงานทันตกรรม) และตำแหน่งพนักงานประจำตึก     
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อย้าย/โอน ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค     
  รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ และกำหนดวันสอบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค     
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค     
  ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม     
  ประกาศรับสมัครรับย้าย/รับโอน ข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ     
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร และตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม     
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
  รับสมัครคัดเลือกข้าราการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสิงห์บุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี     
ประกาศรับสมัครงานทั้งหมด [ 173 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 6 ] หน้า
ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)