Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ค้นหา :  
หัวข้อข่าวที่ 3
วัคซีน "ป้องกันมะเร็งปากมดลูก"
รพ.สิงห์บุรี บริการฉีดวัคซีน " ป้องกันมะเร็งปากมดลูก " ใหกับบุคคลทั่วไปใน ราคาชุดละ 2,070 บาท มีจำนวน 3 ชุด ใช้สิทธิเบิกไม่ได้ สนใจติดต่อทำ บัตร ซักประวัติผู้ป่วย ถ้าในเวลาราชการที่ห้องตรวจสูติกรรม นอกเวลาราชการที่ แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน หรือคลินิกนอกเวลาราชการ บริการตลอด 24 ชั่วโมง กลุ่มที่ควรรับการฉีด ได้แก่ 1. สุภาพสตรีมีอายุตั้งแต่ 9 - 25 ปี ที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาก่อน 2. สุภาพบุรุษไม่จำกัดอายุ เพื่อป้องกันโรคหูดได้ สนใจ ! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกสูตินรีเวชกรรมทุกวันราชการ เวลา 09.00 - 12.00 น.
ย้อนกลับ
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)