Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ค้นหา :  
หัวข้อข่าวที่ 21
คลินิกฝังเข็ม
รพ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการตรวจรักษาพยาบาล "คลินิกฝังเข็ม" ทุกวันจันทร์ ,วันอังคาร และวันศุกร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องคลินิกฝังเข็ม ชั้น 1 อาคารปฐมภูมิ โดย นายแพทย์นิรันดร์ ชัยศรีสุขอำพร การรักษาผู้ป่วยได้รับการตรวจวินจฉัยจากแพทย์เฉพาะทางก่อน แพทย์พิจารณาจากโรคและอาการป่วยถ้าจำเป็นต้องรับการบำบัดด้วยการฝังเข็ม จะส่งผู้ป่วยไปเข้ารับการรักษาในคลินิกตามวันเวลาดังกล่าว!
ย้อนกลับ
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)