Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 
ค้นหา :  
หัวข้อข่าวที่ 20
คลินิก “ตรวจสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือด

1 บริการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

2 บริการตรวจอัลตราซาวด์หัวใจ (เอ็คโค่)

3 บริการตรวจหัวใจด้วยการออกกำลัง (วิ่งสายพาน)

คลินิก โรคหัวใจ : บริการโดยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด

วันให้บริการ...

วันจันทร์ สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน แพทย์จากโรงพยาบาลรังสิต

วันอังคาร สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน แพทย์จากโรงพยาบาลภัทรธนบุรี

วันพุธ      สัปดาห์ที่ 4 ของเดือน แพทย์จากโรงพยาบาลราชธานี

วันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน แพทย์จากโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3

วันศุกร์ สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน แพทย์จากโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

สอบถามโทร. 036-522507-11 , 036-511060 ต่อ 2205

ย้อนกลับ
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)