Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 
ค้นหา :  
  ประกาศผลการประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์(LOGO) โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน Moderna รอบที่2 
  รับชำระค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรเครดิต 
  คลินิก เส้นเลือดขอด 
  คลินิกแพทย์แผนไทย OPD คู่ขนาน 
  คลินิก "คู่คิด มิตรวัยใส" 
  คลินิกวัยทอง 
  คลินิกฝังเข็ม 
  คลินิก “ตรวจสมรรถภาพหัวใจ และหลอดเลือด 
  แพทย์แผนไทยเปิดบริการนวดน้ำมัน 
  วัคซีน "ป้องกันมะเร็งปากมดลูก" 
  คลินิกฟ้าใส ไร้ควันบุหรี่ 
  สายด่วนรถหาย 1192 
ข่าวทั้งหมด [ 13 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 1 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 1 ] หน้า
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)