ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 07 มิถุนายน 2563
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 3.235.75.174
 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
ค้นหา :  
  แจ้งช่องทางติดต่อราชการกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อราชการกับกรมประมง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่น ข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญ 
  การบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับข่าวปลอม (Fake News) 
  แจ้งช่องทางการติดต่อราชการกับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับกรมบังคับคดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสำนักงานศาลปกครอง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับกรมอุทยานแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางติดต่อสื่อสารและประสานงานกับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  ช่องทางติดต่อกับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ คิดอย่างไรให้เป็นธรรม  
  การดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนจังหวัดสิงห์บุรี พ.ศ. 2562-2564 
  อุทธาหรณ์จากคดีปกครอง กรณี เกษียณอายุราชการ…เป็นอธิการบดี ได้หรือไม่ ? 
  อุทธาหรณ์จากคดีปกครอง กรณี ผู้พิการทางสายตาสะดุดฐานตู้มิเตอร์ฯ ที่ตั้งขวาง “เบรลล์บล็อก” ! 
  แจ้งช่องทางการติดต่อกับกรมบังคับคดี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  แจ้งช่องทางการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
  จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
  แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับบริษัทการบินไทย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
หัวข้อทั้งหมด [ 279 ] รายการ
แสดงผลหน้าที่ [ 2 ] หน้า  |  มีทั้งหมด [ 10 ] หน้า
ย้อนกลับ ถัดไป
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)