Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
 
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ธันวาคม 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤศจิกายน 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2563
รายละเอียดประกอบงบทดลอง ก.ย.63
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กันยายน 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย สิงหาคม 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กรกฎาคม 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มิถุนายน 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤษภาคม 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย เมษายน 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มีนาคม 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย กุมภาพันธ์ 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย มกราคม 2563
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ธันวาคม 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย พฤศจิกายน 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่ายปีงบประมาณ 2562
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2562 ตามแบบประเมิน
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ตุลาคม 2562
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)