Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรโรงพยาบาล
 
ปรับปรุงข้อมูล ณ.วันที่ 27/01/2566 11:59:33 
ประเภท จำนวน
ข้าราชการ 458
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 231
ลูกจ้างชั่วคราว (รายคาบ) 125
พนักงานราชการ 37
ลูกจ้างประจำ 22
ลูกจ้างชั่วคราว (แบ่ง%) 10
ข้าราชการมาช่วยราชการ 6
ลูกจ้างชั่วคราว 5
ข้าราชการลาศึกษาต่อ 3
ข้าราชการไปช่วยราชการ 2
ลูกจ้างชั่วคราว (ไปช่วยราชการ) 0
ลูกจ้างชั่วคราว (เงินประกันสังคม) 0
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ไปช่วยราชการ) 0
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)