ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 54.234.233.48
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ประเภทถุงพลาสติก) จำนวน ๕ ประเภท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน   
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์(ยา) จำนวน 2 รายการ   
ประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ   
ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขางานเคมีคลินิก จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ สาขางานภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)   
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน 2 รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อยา Celecoxib cap 200 mg จำนวน 60,400 เม็ด   
ประกาศแผนจ้างเหมาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT-SCAN)   
ประกาศแผนจัดซื้อเวชภัณฑ์ (ยา) จำนวน ๒ รายการ   
ประกาศแผนจัดซื้อยา Cefminox inj 1 gm จำนวน 4,260 vial   
ประกาศแผนการจ้างเหมาบริการขยะติดเชื้อ ครั้งที่ 3   
ประกาศแผนจัดจ้างเหมาทำฟันเทียมและครอบฟัน   
ประกาศแผนจัดซื้อถุงมือสำหรับการตรวจโรค (Disposable Glove)   
ประกาศแผนจัดซื้อเส้นใยวัสดุที่ใช้ในการเย็บแผลชนิดละลายได้เองผลิตจากใยสังเคราะห์เคลือบด้วยสารต่อต้านแบคทีเรีย (VICRYL PLUS Antibacterial)   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด   
รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายการเงิน ตั้งแต่วันที่ 22-28 ก.พ.2561   
ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ตำหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งพนักงานประจำตึก ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ตำแหน่งพนักงานประจำตึก และตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงาน (ภายในโรงพยาบาล)   
รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ) ตั้งแต่วันที่ 15-23 ก.พ.2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจิตวิทยา   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานทำความสะอาด และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติงาน (เฉพาะบุคลากรโรงพยาบาล) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการคัดเลือก   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบคัดเลือก   
สสจ.กาฬสินธุ์ เปิดรับย้ายเภสัชกรชำนาญการพิเศษ (ด้านเภสัชกรรมคลีนิคหรือเภสัชสาธารณสุข) ตั้งแต่วันที่ 8-16 ก.พ.2561   
รพ.หัวหิน เปิดรับย้าย/โอน นายแพทย์ชำนาญการ สาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   
รพ.กาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล) ตั้งแต่วันที่ 8-28 ก.พ.2561   
สจจ.ภูเก็ต เปิดรับสมัครข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 6-14 ก.พ.2561   
สสจ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต. (จพ.สาธารณสุขอาวุโส) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-9 ก.พ.2561   
รพ.ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค.2561 ถึงวันที่ 18 ก.พ.2561   
ประชาสัมพันธ์จุลสารวินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561   
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม ฉบับที่ 1 ปีงบประมาณ 2561   
ประชาสัมพันธ์ โครงการ "สิทธิพิเศษสมาชิก กบข. ทรูมูฟเอช"   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)