Welcome To Singburi Hospital
 
 
ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลสิงห์บุรีปี 2563 
แผนปฏิบัติการประจำปีและติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ภาพกิจกรรม 
ข่าวสมัครงาน 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
แผนจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
ข้อมูลเผยแพร่โรงพยาบาลสิงห์บุรี 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ระบบงานรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
 
 
ตรวจเช็คข้อมูลวันที่และเวลานัดหมาย การจองวัคซีนโควิด-19
 
ตรวจสอบวันที่/เวลานัดหมายการจองวัคซีนโควิด-19
**ระบบจะดำเนินการอัพเดทข้อมูลการจองภายใน 3วันทำการค่ะ **
ติดต่อจองวัคซีนโควิด-19 ได้ที่เบอร์โทร
065-6506510 , 065-7234021 , 065-7234550
จำนวนการจองวัคซีนโควิด-19 ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี 19380 คน
อัพเดทฐานข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่ 10/06/2564 21.00 น.
 
QR Code ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุน รพ.สิงห์บุรี
 
“ท่านใดประสงค์บริจาคสมทบทุนโรงพยาบาลสิงห์บุรี”
เลขที่บัญชี 560 - 266980 - 2  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัดมหาชน สาขาสิงห์บุรี
ติดต่อสอบถามและแจ้งการโอนเงินได้ที่ คุณธนัยนันท์ จันทร์น้อย ฝ่ายการเงินและบัญชี
เบอร์โทรศัพท์ 036-511060 ต่อ 1312-1314 โทรสาร 036-522514
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
ประชาสัมพันธ์การรับจองวัคซีนโควิค19
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 08.49 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 11 มีนาคม 2564 เวลา 13.40 น. นายแพทย์วัชรินทร์ จ...
วันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 11.30 น. นายแพทย์วัชรินทร...
วันที่ 16 มีนาคม 2564 นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการก...
นางโสน เรืองมั่นคง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ...
นางสาวสนทนา มีสกุลถาวร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได...
นางศศิมา บุญเลิศ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับ เคร...
นางทองเปลว ชมจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้รับ...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำวน 39,200 cap   
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศประกวดราคาซื้อยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี (งานทาสีอาคาร) กำหนดรับเอกสารและยื่นเอกสาร ตั้งแต่วันที่ 19 - 28 พฤษภาคม 2564 ณ กลุ่มงานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี เวลา 08.30 - 16.30 น. (วันและเวลาราชการ)   
ประกาศประกวดราคาร่างซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา   
ประกาศราคากลางยา Galantamine HBr Prolonged release 8 mg cap จำนวน 39,200 cap   
ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมภายนอกอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพรหมบุรี ราคากลาง เป็นเงิน 74,000 บาท (เจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)   
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ   
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ   
ประกาศราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ประกาศราคากลางเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา   
ประกาศราคากลางงานจ้างบำรุงรักษาลิฟต์โดยสาร และลิฟต์ขนของ จำนวน 16 ตัว ราคากลาง 214,535.00 บาท   
ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงแรงดันและระบบหมุนเวียนอากาศ (Air change rate) ของห้องผสมยาเคมีบำบัด จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
บันทึกข้อความลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และปรากฏการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติทางเคมีคลินิก พร้อมน้ำยา   
ประกาศเผยแพร่แผนเช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกัน พร้อมน้ำยา   
ประกาศร่างประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาปริมาณฮอร์โมนและสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศะเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา (Hydrogen Peroxide Plasma Sterilizer) HO-160 ขนาด   
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ   
แนวทางการยืม/ส่งคืนพัสดุ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เมย ถึง มิย 64 ชุด 2   
ชุดใบสำคัญเบิกจ่าย เดือน เมย ถึง มิย 64   
แบบ สขร1 เดือน มิย 64 ณ 11 มิย 64   
แบบ สขร1 เดือน เมย 64   
แบบ สขร1 เดือน พค 64   
บันทึกข้อความเสนอรายงานผู้บริหารรับทราบ และสั่งการให้นำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
ภาพการเผยแพร่แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
รายงานผลการดำเนินงานตามกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน   
รายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานและแนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   
เผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานบริการ (รปภ) ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และตำแหน่งนายช่างเทคนิค   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)   
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ ให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการตรวจและรักษาพยาบาลพิเศษ)   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ระดับปฏิบัติการ - ชำนาญการ   
ประกาศรายชื่อการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้   
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายคาบ ตำแหน่งพนักงานเปล   
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 34.239.179.228
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)