ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 30 มีนาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 174.129.67.45
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1 .ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดบรรจุ 1,500-2,000 มิลลิลิตร จำนวน 2,728 ชิ้น 2. ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย ชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ขนาดบรรจุ 3,000 มิลลิลิตร จำนวน 2,492 ชิ้น โดยขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี และจะพิจารณาราคาในวันที่ 10 เมษายน 2560   
ประกาศซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผ้า) จำนวน 5 รายการ 1.ผลิตภัณฑ์ซักผ้า ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 60 ถัง 2.ผลิตภัณฑ์เสริมด่่าง ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 96 ถัง 3.ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว-สี ขนาด 25 ลิตร/ถัง จำนวน 36 ถัง 4.ผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาว ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 156 ถัง 5.ผลิตภัณฑ์ล้างสารตกค้าง ขนาด 20 ลิตร/ถัง จำนวน 48 ถัง กำหนดรับเอกสารใบเสนอราคาตั้งแต่วันที่ 23 มี.ค.60 - 5 เม.ย.60 ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี เวลา 8.30 น. - 16.30 น. ทดสอบน้ำยา วันที่ 31 มี.ค.60 และ 3-4 เม.ย.60 ยื่นซองเสนอราคาวันที่ 5 เม.ย.60 เปิดซองวันที่ 7 เม.ย.60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพุดซ้อน 1 ชั้น 4 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศสอบราคาซื้อยา Rivastigmine hydrogen tartrate patch 10 จำนวน 7,500 แผ่น   
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.Hb Microcuvettes 2.น้ำยาทดสอบความเข้ากันได้ของเลือด   
ประกาศราคาซื้อน้ำยาจุลชีววิทยาคลินิก จำนวน 6 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศราคาซื้อขวดบรรจุอาหารเลี้ยงเชื้อ จำนวน 2 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ 1.Urine strip 2.Micro-Albumin strip ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศราคาซื้อน้ำยา CD4 cell ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 20-28 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ประกาศจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ จำนวน 14 ตัว ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี โดยมีราคากลาง เป็นเงิน 190,000.-บาท โดยขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2560 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลสิงห์บุรี ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี โรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศสอบราคาซื้อชุดตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด จำนวน 58,680 ทดสอบ   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 3-10 เม.ย. 2560 ในวันและเวลาราชการ   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ วันที่ 13 มี.ค. 60-18 เม.ย.60   
เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสิงห์บุรี ตำแหน่งหมอนวดแผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์การจ้าง)   
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข / เจ้าพนักงานเวชสถิติ / เจ้าพนักงานเภสัชกรรม / แพทย์แผนไทย สมัครได้ด้วยตนเอง วันที่ 9-15 มี.ค. 2560 ในวันและเวลาราชการ   
ขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง หมอนวดแพทย์ไทย และ ตำแหน่ง ช่างประปา วันที่ 14-17 ก.พ.2560   
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตน.หมอนวดแผนไทย และ ตน.ช่างประปา   
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ งานรักษาพยาบาลชุมชน กลุ่มงานเวชกรรมสังคม   
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานเปล   
รพ.ลำพูน รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 เม.ย. 60   
รพ.นครพนม รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 27-31 มี.ค. 2560   
ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540   
สสจ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพรหมบุรี รับสมัครวันที่ 27 มีนาคม - 4 เมษายน 2560   
รพ.พิจิตร รับย้าย/โอน ข้าราชการตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560   
รพ.ปากช่องนานา จ.นครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เปิดรับสมัคร 20-28 มีนาคม 2560   
สสจ.สิงห์บุรี ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ   
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกผู้รับทุนรัฐบาลเพื่อศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศตามความต้องการของสถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2560   
รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จ.สมุทรสมคราม รับย้าย/โอน นักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 กันยายน 2560   
รพ.ยะลา รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัคร 8-17 มีนาคม 2560   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)