ข้อมูลทั่วไป
หน้าหลัก 
ประวัติความเป็นมา 
วิสัยทัศน์ พันธกิจฯ 
แผนยุทธศาสตร์ปี 2560 
ทีมบริหาร 
โครงสร้างองค์กร 
รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
ประกาศราคากลางพัสดุ 
ข่าวสมัครงาน 
ภาพกิจกรรม 
ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากร 
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 
แผนที่ตั้งรพ.สิงห์บุรี 
Webboard (แนะนำปรับปรุง) 
งานบริการผู้ป่วยนอก
 
 
Link Web ภายในรพ.
 
 
โรงพยาบาลในจังหวัด
 
 
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
วันที่ 28 พฤษภาคม 2560
เริ่มนับเมื่อวันที่ 12/05/2559
วันนี้  
วันก่อน  
เดือนนี้
เดือนก่อน
ปีนี้รวม
ไอพีคุณ : 23.20.100.200
 
 
 
ภาพกิจกรรมโรงพยาบาล                                                  อัลบั้มทั้งหมด
 
(13 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพย...
(10 กพ. 60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพ...
(6 กพ.60) แพทย์หญิงวนิดา สาดตระกูลวัฒนา ผู้อำนวยการโรงพยา...
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์โรงพยาบาล                                        ข่าวทั้งหมด
 
 
ประกาศงานจัดซื้อ - จัดจ้าง                                                 ข่าวทั้งหมด
 
ประกาศสอบราคาซื้อถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง   
ประกาศสอบราคาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายแบบระบบปิด จำนวน 21,120 ชิ้น   
ประกาศขายทอดตลาดคเครื่องเอกซเรย์ จำนวน 1 เครื่อง   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1. ผ้ายึดพันพยุงแบบมีแรงกดรัดถึงกล้ามเนื้อ (Elastic Bandage)ขนาด 4"จำนวน 4,343ม้วน 2. แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm) ขนาด 6x7 cm จำนวน 320 กล่อง โดยขอทราบรายละเอียด และรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 1 มิถุนายน 2560 ในเวลาราชการ (เวลา 8.30- 16.30 น) โทร 03522507 ต่อ 1315 , 1316   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ) และพื้นที่ทั่วไป (นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ) ขอรับเอกสารและยื่นเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 24 - 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยจะทำการคัดเลือกและพิจารณาราคาในวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี หรือโทร 036 - 522507 ต่อ 1315, 1316   
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องครัวฯ   
โรงพยาบาลสิงห์บุรี มีความประสงค์จะดำเนินการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิด แยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี จำนวน 359 เครื่อง โดยขอทราบรายละเอียด และรับเอกสาร โทร 03522507 ต่อ 1315 , 1316 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 - 17 พฤษภาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ (เวลา 8.30 - 16.30 น.)   
ประกาศสอบราคาซื้อหมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ   
ประกาศสอบราคาซื้อยา Galantamine HB prolonged release cap จำนวน 23,520 เม็ด   
ประกาศสอบราคาซื้อถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ ขอรับเอกสารตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2560 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 กำหนดเปิดซองสอบราคาวันที่ 17 พ.ค.2560 เวลา 11.00 น. ติดต่อขอรับเอกสารที่งานพัสดุ ชั้น 3 อาคารหลวงพ่อแพเขมังกโร 94 ปี   
ราคากลางถุงมือสำหรับศัลยกรรม (Sterile Surgical Glove) จำนวน 1,486 กล่อง   
ราคากลางอุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับให้สารละลายแบบระบบปิด จำนวน 21,120 ชิ้น   
ราคากลางเวชภัณพ์มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ 1. ผ้ายึดพันพยุงแบบมีแรงกดรัดถึงกล้ามเนื้อ (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว 2. แผ่นฟิล์มใสปราศจากเชื้อ (Tegaderm) ขนาด 6x7 cm.   
ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ และเครื่องปรับอากาศ) อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน (ในเวลาราชการ) และพื้นที่ทั่วไป (นอกเวลาราชการและวันหยุดราชการ)   
แบบสรุปค่างานและแบบแปลน   
ตารางแสดงวงเงินงานจ้างปรับปรุงห้องครัวฯ   
ราคากลางจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศสอบราคา หมึกคอมพิวเตอร์ จำนวน 68 รายการ ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี   
ประกาศราคากลางยา Galantamine HB prolonged release cap จำนวน 23,520 เม็ด   
ประกาศราคากลางถุงบรรจุโลหิต จำนวน 3 รายการ   
 
ประกาศข่าวรับสมัครงาน                                                     ข่าวทั้งหมด
 
รพ.สิงห์บุรี เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาลผู้ป่วยหนัก) และ นักวิชาการพัสดุ เปิดรับสมัคร วันที่ 24 พ.ค. - 6 มิ.ย. 2560   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรคเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดโรงพยาบาลสิงห์บุรี ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี <<<สัมภาษณ์วันที่ 2 พ.ค.2560>>>   
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้ารับการอบรมหลักสูตรวิสัญญีพยาบาล (หลักสูตร 1ปี) เปิดรับสมัครวันที่ 3-5 พ.ค. 2560   
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข/จพ.เวชสถิติ/จพ.เภสัชกรรม/แพทย์แผนไทย <<<รายงานตัววันที่ 1 พ.ค. 2560>>>   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อพนักงานราชการผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานเภสัชกรรม แพทย์แผนไทย   
รพ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 3-10 เม.ย. 2560 ในวันและเวลาราชการ   
รพ.สิงห์บุรี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ   
รพ.สุรินทร์ รับโอนข้าราชการตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 19-31 พ.ค. 2560   
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก รับย้ายข้าราชการตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครถึงวันที่ 13 มิ.ย.2560   
รพ.สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จ.สุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค. 2560   
รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง จพ.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค.2560   
รพ.อุตรดิตถ์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญ เปิดรับสมัคร 15-31 พ.ค.2560   
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จ.สระบุรี รับย้าย/โอน นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 17-31 พ.ค.2560   
รพ.พุทธโสธร จ.ฉะเชิงเทรา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร 15-31 พ.ค. 2560   
รพ.อุทัยธานี รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เปิดรับสมัครวันที่ 15-23 พ.ค. 2560   
จ.สระแก้ว (รพ.ตาพระยา สสจ.สระแก้ว) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัคร วันที่ 3-31 พ.ค. 2560   
รพ.พิจิตร เปิดรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 18-26 เมษายน 2560   
 
Link Web เชื่อมต่อสสจ.
 
 
ราคาน้ำมันวันนี้
 
 
สภาพอากาศวันนี้
 
 
 
 

ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี

917/3 ถนนขุนสรรค์ ตำบลบางพุทรา อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี 16000 FAX. 036-522515 TEL. 036-522508-11   [ แผนที่รพ. ]
เว็บไซต์นี้เหมาะสำหรับ IE (หน้าจอ ขนาด 1024 x768)