EB11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี(ที่ผ่านมา)  
 
ค้นหา :     
  บันทึกข้อความขอนุญาตนำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซด์ของโรงพยาบาลสิงห์บุรี
  EB11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ หน้าเว็บไซต์
  สรุปผลรายงานประจำปี งบประมาณ 2562 โรงพยาบาลสิงห์บุรี
 
 
Computer Center Singburi Hospital 2019 Development by Amornrat
ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสิงห์บุรี (ติดต่อแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบ Tel 2309)